Adományok

Adományozás

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7)

Az adomány lényege, hogy szívből jöjjön. Nem várható el adomány attól, akinek nincs, sem attól aki nem szívesen adja.
Az adományok a legfontosabb részét képezik az egyházközség fejlődésének.

Adományokból épült, szépült, készült az elmúlt években: 
(sajnos mindent nem lehet felsorolni, a leglátványosabbak és legnagyobb volumenűek kerülnek a felsorolásba):
Templom: az egyháztagok áldozatos céladományaiból készült a templom 3 bejáratához készült fa ajtók, a templom csillárjainak felújítása, a keresztelő medence, a lépcső, a festés stb.
A templomkertben a Szegedi Kis István szobor felállítása, az óvoda épületének kialakítása stb.
Önkéntesek munkájával történt a templomban az alapozás, a betonozás, az azt megelőző földhordás, a templomkert földdel történő feltöltése, vakolatverés, fugák tisztítása, állványozás stb.


Az adomány formái:

1. Önkéntes-ellenszolgáltatás nélküli tevékenységgel, munkavégzéssel.
Ez történhet  a rendezvények előkészítése, lebonyolítása során, történhet az intézményekben stb. Ez a saját időből és energiából történő juttatást jelent a közösség számára.
2. Természetbeni juttatással
pl, gyümölcs a gyermekeknek az oviba,  időseknek az otthonba, sütemények rendezvényekre stb, eszközök, anyagok biztosítása, gépek kölcsönadása stb.
3. Pénzadomány.
Pénzadomány befizethető átutalással az egyházközség számlájára: UniCredit Bank: 10918001-00000040-59420006, vagy befizethető készpénzben a Lelkészi hivatalban, illetve a Szeretetotthon irodáján. A befizetésről minden esetben elismervényt adunk.
Az adományozás történhet általánosságban, konkrét cél megjelölése nélkül „Isten dicsőségére”, és történhet konkrét cél megjelölésével is.

Céladományok:
Templom karbantartására”  A gondos gazda tudja, hogy olcsóbb rendszeres időközönként rendben tartani az épületet, mint megvárni, míg teljesen lepusztul, és várni a csodára, valamilyen pályázatra, valamilyen külső segítségre.
„Az orgona karbantartására”   Az orgona restaurálása 2014-ben megtörtént, a hangszer újra működő képes. Az orgona évenkénti átvizsgálása, karbantartása, hangolása folyamatos feladat. A rendszeres karbantartás hiánya a használhatóságot csökkenti, hosszabb távon ellehetetleníti.
„Szobor elkészítésére” A templomkertben 12 posztamens került felállításra, 12 szobor helyét kijelölve. 2014 óta Szegedi Kis István reformátor, Méliusz Juhász Péter és Ravasz László püspökök valamint Tisza István miniszterelnök, főgondnok szobra készült el. A következő szobor akkor készül el, ha összegyűlik a szükséges forrás.
Intézményi támogatás címen”  Valamelyik intézmény ( szeretetotthon, óvoda) felújításának, eszközbeszerzésének támogatására lehet adakozni. Jelenleg új lift építését támogathatják az adományozók.
„Egyéb, konkrét támogatási cím megjelölésével” az adományozó által kitalált, általa támogatni kívánt célra.