Adományok

Adományozás

„Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9:7)

Az adomány lényege, hogy szívből jöjjön. Nem várható el adomány attól, akinek nincs, sem attól aki nem szívesen adja.
Az adományok a legfontosabb részét képezik az egyházközség fejlődésének.

Adományokból épült, szépült, készült az elmúlt években: 
(sajnos mindent nem lehet felsorolni, a leglátványosabbak és legnagyobb volumenűek kerülnek a felsorolásba):
Templom: az egyháztagok áldozatos céladományaiból készült a templom 3 bejáratához készült fa ajtók, a templom csillárjainak felújítása, a keresztelő medence, a lépcső, a festés stb.
A templomkertben a Szegedi Kis István szobor felállítása, az óvoda épületének kialakítása stb.
Önkéntesek munkájával történt a templomban az alapozás, a betonozás, az azt megelőző földhordás, a templomkert földdel történő feltöltése, vakolatverés, fugák tisztítása, állványozás stb.


Az adomány formái:

1. Önkéntes-ellenszolgáltatás nélküli tevékenységgel, munkavégzéssel.
Ez történhet  a rendezvények előkészítése, lebonyolítása során, történhet az intézményekben stb. Ez a saját időből és energiából történő juttatást jelent a közösség számára.
2. Természetbeni juttatással
pl, gyümölcs a gyermekeknek az oviba,  időseknek az otthonba, sütemények rendezvényekre stb, eszközök, anyagok biztosítása, gépek kölcsönadása stb.
3. Pénzadomány.
Pénzadomány befizethető átutalással az egyházközség számlájára: UniCredit Bank: 10918001-00000040-59420006, vagy befizethető készpénzben a Lelkészi hivatalban, illetve a Szeretetotthon irodáján. A befizetésről minden esetben elismervényt adunk.
Az adományozás történhet általánosságban, konkrét cél megjelölése nélkül „Isten dicsőségére”, és történhet konkrét cél megjelölésével is.

Céladományok:
Templom karbantartására”  A gondos gazda tudja, hogy olcsóbb rendszeres időközönként rendben tartani az épületet, mint megvárni, míg teljesen lepusztul, és várni a csodára, valamilyen pályázatra, valamilyen külső segítségre.
„Az orgona karbantartására”   Az orgona restaurálása 2014-ben megtörtént, a hangszer újra működő képes. Az orgona évenkénti átvizsgálása, karbantartása, hangolása folyamatos feladat. A rendszeres karbantartás hiánya a használhatóságot csökkenti, hosszabb távon ellehetetleníti.
„Szobor elkészítésére” A templomkertben 12 posztamens került felállításra, 12 szobor helyét kijelölve. 2014 óta Szegedi Kis István reformátor, Méliusz Juhász Péter és Ravasz László püspökök valamint Tisza István miniszterelnök, főgondnok szobra készült el. A következő szobor akkor készül el, ha összegyűlik a szükséges forrás.
Intézményi támogatás címen”  Valamelyik intézmény ( szeretetotthon, óvoda) felújításának, eszközbeszerzésének támogatására lehet adakozni. Jelenleg új lift építését támogathatják az adományozók.
„Egyéb, konkrét támogatási cím megjelölésével” az adományozó által kitalált, általa támogatni kívánt célra.