Igehirdetés advent első vasárnapján

 T: Jeremiás 6,9-19.          2018.12.02.      Advent I. vasárnapja

Az első meggyújtott adventi gyertya

fényének hatására az emberek többsége békesség után vágyódik. A karácsonytól sokan remélik azt, hogy az el is érkezik, sikerül rendezni az év közben felhalmozódott gondokat az emberi kapcsolatokban. Lesznek ki- és megbékélések, egymás felé kimondott megható szavak, boldogító ölelések, találkozások. És valóban, mindezek szoktak lenni, csak a hatásuk rendszerint nem túl tartós. Átmenetileg lecsendesedik a világ – már ahol lecsendesedik – egy kicsit megmutatjuk, hogy jónak lenni jó, aztán megy minden a régi kerékvágásban…. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés advent első vasárnapján bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Adventi gyertyagyújtás a főtéren

 Tizedik alkalommal szervezték meg a helyi szlovákok szervezetének tagjai az adventi gyertyagyújtást városunk főterén azzal acéllal, hogy irányt mutassanak  a keresztyénekhez méltó karácsonyi készülődésre és ünneplésre nézve. Az első gyertyát gyülekezetünk lelkésze gyújtotta meg, majd a kórus szerepelt Szilágyi Ida vezetésével. Hitoktató presbiterünk, Solymosiné Roósz Viktória  pedig szívet melengető műsorral lepte meg a hallgatóságot, amit hittanos gyermekek csoportja adott elő. Lelkészünk nem “szokásos”adventi gondolatokat, hanem Isten üzenetét közvetítette ( cikkünk végén olvasható), majd egy áldást kérő szóló ének után a nőszövetség asszonyai maguk által készített mézeskaláccsal kedveskedtek a résztvevőknek. Legyen áldás adventi utunkon, kövessük az ige vezetését hogy ismét megérkezésünk lehessen hit által a testté lett igéhez, Jézus Krisztushoz!

Papp Tibor lelkész igehirdetése:

 T: Jeremiás 8, 4-7.         2018. 12.02.   Adventi gyertyagyújtás

 Bizonyára sokan hallottak ma híreket a rádióban, ahol többször is bemondták, hogy advent első vasárnapja van. Ilyenkor a keresztyének imádsággal, böjttel, önvizsgálattal készülnek Krisztus születésének ünneplésére – szólt a híradás. Riportot is lehetett hallani, amiben a nyilatkozó azt mondta, hogy olyan jó lenne, ha a karácsonyi vásárlás nem tartana tovább mit két-három órát, és az adventet három-négy hétig tartó lelki készülés töltené ki. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Adventi gyertyagyújtás a főtéren bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés november 25-én

L: Titusz 3, 1-7.                    T: 3, 8-11.                   2018. 11.25.

Sok beszédnek sok az alja – tartja a közmondás. Az igényes ember ezért meggondolja, hogy mit, és mennyit mond, amikor beszélnie kell. Legalábbis olyan környezetben, ahol sokan hallják, figyelik szavait, arra adnak, netán később számon kérik, hogy megvalósította-e azt, amit ígért. A hétköznapi életben azonban még az igényes emberek is elengedik magukat. Szeretnek büszkélkedni azzal, amit elértek, megvalósítottak, ami saját munkájuk eredménye. Kevesen vannak, akik figyelnek a bibliai intésre, hogy aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Sokakat ez motivál: magamat, életem elért eredményeit megismertetni másokkal, hogy azok engem elismerjenek, tiszteljenek, és az sem baj, ha egy kicsit irigyelnek is… Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés november 25-én bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés az I. világháború mezőberényi áldozataira való megemlékező istentiszteleten

 T: I. Péter 2, 19-24.                                                   2018. 11.11.

 Az I. világháború mezőberényi áldozataira emlékezünk ma délután. Vannak olyanok köztünk, akiknek felmenői közt vannak olyanok, akik az áldozatokhoz tartoztak. De személyes érintettség nélkül is, nem lehet úgy gondolnunk a 100 évvel ezelőtt véget ért első nagy világégésnek nevezett traumára, hogy ne gondoljunk az alig több mint, két évtizeddel később bekövetkezett másodikra, a nácizmus és kommunizmus  áldozataira, az azóta sokfelé sokféleképpen elhatalmasodó diktatúrák, vagy helyi háborúk áldozataira. Ez az emlékezés akár  egyetlen szó, fogalom körül  is történhet.  Ez pedig a szenvedés. Az, amitől a legtöbb ember fél. Amit ha valaki átélt, vagy soha nem tudja elfelejteni,  mert élete végéig végig kíséri annak emléke, minden borzalma. Vagy mindent megtesz a felejtés érdekében s talán sikerül is. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés az I. világháború mezőberényi áldozataira való megemlékező istentiszteleten bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés november 11-én

 L: I. Péter 2, 1-10.                    T: 9.vers                  2018. 11.11.

Megszoktuk, hogy a tv-ben bizonyos műsorok előtt figyelmeztetésként karikák jelennek meg, amikben levő számok azt jelzik, hogy a következő műsor bizonyos kor alatti fiataloknak nem való tartalmakat hordoz. Más kérdés, hogy hányan veszik ezt komolyan a szülők vagy a gyerekek közül. A Bibliában is vannak szakaszok, amik elé ki lehetne tenni a 18-as karikát, mert tartalmuk igen kemény, véres eseményekről, háborúkról, pusztításokról, szenvedésről szólak. És vannak olyan igék is, amiket bizonyos kor alatt hiába olvas valaki, nem fogja megérteni. S ez a kor nem az életévek számát jelenti, hanem azt az időt, amit valaki a hit útján járt. És van olyan ige is, amit csak azok értenek meg igazán, akik már voltak hasonló helyzetben, netán éppen vannak, mint akikről vagy akinek szólt az eredeti bibliai leírás vagy üzenet. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés november 11-én bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kettős megemlékezés gyülekezetünkben

Október 30-i ünnepi istentiszteletünkről készült beszámolót, melyen  dr. Fekete Károly püspök hirdetett igét, dr Gaál Botond nyug. teológiai professzor és gyülekezetünk gondnoka, Bagita Attila tartott előadást Tisza Istvánról, a Reformátusok Lapja november 25 számában, valamint a Tiszántúli Református egyházkerület honlapján, fényképekkel kiegészítve is olvashatják Kedves Testvéreink a következő linken:

https://www.ttre.hu/hirek/gyulekezeti/kettos-emlekezes-mezoberenyben

Kategória: Kategóriák | Kettős megemlékezés gyülekezetünkben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó

Kategória: Kategóriák | Meghívó bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés 2018.10.21.

 T: Zsolt 31, 1-15.           Lukács 23, 44-46.            2018. 10.21.

Jézus utolsó szavaival is Isten igéjét idézte s akaratát teljesítette. A 31. zsoltárt idézi: „Kezedre bízom lelkem”, amikor ezt mondja: … „a te kezedbe teszem le az én lelkemet”. Isten keze. Olyan sok mindent elképzeltünk mi már róla. Az atyai kéz, amely tud adni, és elvenni, simogatni és feddeni, felemelni és eltaszítani, védelmezni és rontani… Mi, emberek a kezünk nélkül semmire se mennénk és mit azzal elvégzünk, úgy gondoljuk, hogy Isten keze még inkább és még nagyobb dolgokat tud véghez vinni az övével. De hogy miért éppen az Atya kezébe tette le lelkét Jézus, azt jobban megértjük, ha felidézzük azokat az emberi kezeket, amiket földi életének utolsó napjaiban látunk tevékenykedni. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2018.10.21. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés 2018. 10.14.

 T: Lukács 23,6-16.           Lukács 23,17-25          2018. 10.14.

„Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget – Mondd, te kit választanál? … Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot – Mondd, te kit választanál?” Ugye fülünkben cseng az ismert, István királyról szóló rockopera egyik híres dala?   Ez a kérdés merült fel a felolvasott ige szereplőiben és ez a kérdés az, amit Isten ma feltesz mindnyájunknak. Sokat vívódtam, mit hozzak ma ide, amikor gyülekezetünk találkozik intézményünk munkatársaival. Kereshettem volna szép és megnyugtató igéket, de Isten nem engedte, hanem szívemre helyezte napi igénk  üzenetét. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2018. 10.14. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés 2018.09.23.

L: Lukács 20,1-8.             T: Zakariás 4,6.              2018. 09.23.

 Ami a hatalom mögött van

„Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? – Azt gondolom, hogy a legtöbben tudjuk, kitől származik ez a kérdés és kinek tette fel. Sőt, a választ is tudnánk idézni, amit Jézus mondott a kérdezőnek, Pilátusnak, akit fel kellett világosítania arról, hogy semmi hatalma nem volna, ha nem felülről kapta volna azt. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2018.09.23. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva