Közlemény  

Választói névjegyzék

A Presbitérium elkészítette a 2017. évi választói névjegyzéket a Magyarországi Református Egyház Alkotmánytörvénye (1994. évi II. törvény) 22. § (2) bekezdésének figyelembe vételével:
„Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.”