Igehirdetés 2020. 02. 23-án

L: Lukács 8,4-8.    T: Máté 13, 10-13. vers               2020.02.23.

                              Isten Országának reklámja

Gondolkoztunk-e már azon, hogy mi lenne ebben a világban, ha egyik napról a másikra arra ébrednének az emberek, hogy megszűntek a reklámok? Sem újságokban, sem médiában, sem plakátokon, sem szórólapokon, sem a boltok kirakatában nem lehetne látni vagy hallani arról, hogy milyen új termékek kerültek a piacra, hol talál az ember bizonyos szolgáltatásokat, amikre szüksége van. Ilyen információk elmaradása miatt csaknem hiányérzetünk lenne. Gondolkoztunk-e azon, hogy vajon észrevennék-e az emberek, hogy egyik napról a másikra többet nem hirdetné nekik senki az Isten Országát? Nem szólnának a harangok, nem volna istentisztelet a templomokban, nem találkoznának keresztyén emberek azért, hogy közösen figyeljenek azokra az ajánlatokra, amiket Isten igéje kínál számukra. Vajon hány embernek lenne hiányérzete amiatt, hogy nem hallja Jézus „ön-reklámját”, amikor azt mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”? Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2020. 02. 23-án bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés 2020. 02.16-án

  1. Lukács 7, 18-30. T: 23. vers               2020.02.16.

Amikor azt mondják valakiről, hogy megbotránkoztató módon viselkedett, az azt jelenti, hogy az általánosan elfogadott szabályoktól, normáktól elszakadva olyat tett, amivel közfelháborodást okozott. Az ilyenektől rövidebb, hosszabb időre  sokan elhatárolódnak, nem kívánnak vele kapcsolatot tartani. Bibliai értelemben ez a fogalom, hogy megbotránkozás, azt jelenti, hogy valaki, valamilyen ok miatt Istentől fordul el. Ennek alapvető oka az írás szerint az, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink, hanem alapvetően mások. Jézus számos olyan tettet vitt véghez, illetve sok olyan dolgot tanított, ami miatt sokan elfordultak tőle, mert megbotránkoztak. S ha valaki Jézustól fordult el, az Istentől  fordult el, s ezt sajnos, sokan nem ismerték fel, hogy személyében Isten Fia  jött közéjük. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2020. 02.16-án bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2020. 02.02.-i igehirdetés

L: Ézsaiás 40,1- 11.            T: Lukács 3, 1-6.           2020.02.02.

A hétközi bibliaórán és reggeli áhítatokon Keresztelő János apjának, az öreg Zakariás papnak a himnusz-szerű próféciáját tanulmányoztuk. Ennek első részében a Szentlélektől megragadott ember Jézusról, az Isten által küldött erős Üdvözítőről besszélt, második felében pedig saját fiáról. Megerősítette azt, amit jó 400 évvel azelőtt Ézsaiás jövendölt, hogy lesz valaki, aki kiáltó hang lesz a pusztában, aki előkészíti az Úr útját. Amit a Lukács evangéliuma első részében olvasunk, az olyan, mint egy színmű előhangja. A színészek már ott állnak a színpadon, de a függöny még nincs felhúzva. Valaki szól a háttérből, és elmondja, hogy elközelített az Isten Országa. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | 2020. 02.02.-i igehirdetés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva