Új választói névjegyzék  

Új választói névjegyzék készül az új presbitérium megválasztása előtt

Amint azt már ismert, a Békési Református Egyházmegye Tanácsa feloszlatta a Mezőberényi Református Egyházközség presbitériumát. 
Ennek oka: A presbitérium az egyházközség látványos külső fejlődése mellett figyelmen kívül hagyta, vagy nem volt képes érvényesíteni egyes, az egyházközség önkormányzatiságát meghatározó egyházi törvényeket. Ennek következtében az egyházközség érdekei (amelynek védelmére pedig felesküdtek a presbiterek) bizonyítottan sérültek. 

Tájékoztató határozatról  

  Az egyházmegyei Tanács a 2016. augusztus 10-én tartott gyűlésén - az egyházmegye jogtanácsosa állásfoglalása figyelembe vételével - azonnali hatállyal feloszlatta a Mezőberényi Református Egyházközség Presbitériumát.

  Elrendelte a Mezőberényi Református Egyházközségben új presbitérium választását.

  A Mezőberényi Református Egyházközség vezető testületének az újonnan megválasztott presbitérium felállásáig kijelöli a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériumát.