Testvérkapcsolatok

A mezőberényi gyülekezet megkeresést kapott az erdélyi, Magyarói Református Egyházközségtől testvérgyülekezeti kapcsolat  létesítése végett.

A két egyházközség lelkészei 2017 őszén kölcsönösen meglátogatták egymás gyülekezetét, szolgálatot végeztek és egyeztettek a presbitériumokkal.

A kapcsolatfelvétel következő lépése a berényi küldöttség látogatása volt Magyarón, 2018 áprilisának végén, ahol istentiszteleten, közös igetanulmányozáson és egyháztörténeti előadáson és kiránduláson vettek részt a helyi és vendég presbiterek.

A következő találkozás 2018 szeptemberében lesz, amikor a magyarói küldöttség tesz látogatást gyülekezetünkben. Az egymás hite által és egymás szolgálatának tapasztalatai által való épülés reménységével hivatalos protokollum formájában lesz megkötve a testvérkapcsolat e látogatás során.

Terveink szerint a két gyülekezet különböző csoportjai is találkoznának egymással a testvéri kapcsolat erősítse érdekében. Imádságos szívvel és egymás terhének való hordozására való készséggel várjuk a kapcsolat áldásait.