Tisztségviselők

Az egyházközségünk tisztségviselői:
Presbitérium:  
elnökség: Futó Zoltán József lelkipásztor
Bagita Attila Zoltán főgondnok
gondnok (főgondnok helyettes): Roósz Józsefné
presbiteri jegyző: Solymosiné Roósz Viktória
presbiterek: Bíró József
Csávás Adél
Kőfalvi Attila
pótpresbiterek: még nem tettek esküt

Lelkészi tisztségviselők:
 
intézményi lelkész: Futó Zoltán Józsefné
vallásoktató lelkész: Szabó Rózsa