Presbitérium

lelkipásztor: Futó Zoltán József

főgondnok: Bagita Attila Zoltán

intézményi beosztott lelkész: Futó Zoltán Józsefné

presbiterek:
Balog Jánosné
Bíbel Anikó
Bíró József
Roósz Józsefné
Solymosiné Roósz Viktória
Szabó Sándor
Szilágyi Ida 

Pótpresbiter:
Fekete József