Meghívó október havi alkalmainkra

Egyházközségünk nevében szeretettel meghívunk minden Kedves Testvérünket a következő kiemelt alkalmakra:

5-én, egynapos kirándulást tervezünk a Békés-Bánáti történelmi egyházmegyék immár 8. találkozójára a romániai Lugosra. valamint Aradra. Útiköltség hozzájárulás 2.000,-Ft/ fő. Jelentkezni október 1-ig lehet.

6-án, 10 órakor az egyházmegyei „szószék csere” program keretében Lapis Zsuzsanna békéssámsoni lelkész hirdeti az igét. Délután 15 órakor ökumenikus megemlékezést tartunk az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján

13-án, vasárnap, 10 órától intézményi és gyülekezeti napunk lesz immár harmadik alkalommal, melynek célja, hogy intézményeink dolgozói találkozhassanak a gyülekezet közösségével.  Az istentiszteletet rövid szünet követi, majd 11.30-tól templomunkban fellép Mészáros János Elek, a sokak által ismert énekes. Ezt követően szeretetvendégségre várjuk mindnyájukat, családtagjaikkal együtt.  Szeretettel kérjük, hogy aki szeretne részt venni ezen a napon az legkésőbb október 7-én, hétfőig jelezze személyesen, telefonon, akár sms üzenet által is, vagy egyházközségünk e-mail címén.

20-án vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletünkön templomunk felépülésének 215. évfordulója alkalmából adunk hálát Istennek. Igehirdetéssel szolgál Szabó János lelkipásztor, a gyülekezet korábbi lelkészének, Szabó Endre nyugalmazott esperes lelkésznek fia.

27-én vasárnap 10 órától úrvacsorai közösséget tartunk az új borért való hálaadás alkalmából.

31-én 18 órától a reformáció elindulásának 502. évfordulója alkalmából evangélikus testvéreinkkel közösen adunk hálát Istennek az I. kerületi evangélikus templomban.

Bízva az újabb áldásokban gazdag találkozásokban, testvéri köszöntéssel, a Presbitérium nevében:

Mezőberény, 2019. szeptember 25.

Papp Tibor                                                     Bagita Attila

lelkipásztor                                                      gondnok

Kategória: Kategóriák | Meghívó október havi alkalmainkra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés 2019.09.29-én

T: Filippi 4,4                                                             2019.09.29.

Tanévnyitó istentiszteletre gyűltünk össze. Először arra figyeljünk, hogy 10 éve a magyar keresztyén egyházak ökumenikus tanácsa elindított egy közös gondolkodást, önvizsgálatot és tevékenységre bátorító folyamatot. Ezt a Teremtés hetének nevezik. Minden év szeptemberének végén, októberének elején 7 napon át számos rendezvény által hívják fel a keresztyének figyelmét teremtett világunk értékeire, annak megóvására.  Hogy erre mennyire szükség van, azt a mindennapos hírekből, amik a környezetszennyezés és rombolás káros hatásairól és következményeiről szólnak jól látjuk. Ma van ennek a hétnek az első napja, és ezen a napon a programfüzet most felolvasott igénket adja elénk közös tanulmányozásra.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2019.09.29-én bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés 2019.09.22-én

 L: Ap. Csel. 19, 23-40.        T: 23.vers                      

Megszoktuk már, hogy a híradások rendszeresen beszámolnak különféle zavargásokról melyek a világ különböző pontjain különböző okok miatt törnek ki. Legtöbbször arról is hallunk, hogy a rendfenntartó erőknek kellett közbelépni és károkat, sebesüléseket, olykor halálos áldozatokat is követeltek  ezek a megmozdulások. Mai igénkben egy ókori zavargásról van szó, ami egy bölcs városi jegyző felszólalása után néhány óra múlva lecsendesült és valószínűleg nem folytatódott később sem. Lukács elég részletesen leírja ezt a történetek valószínűleg annak a Gájusznak az elbeszélése alapján, aki benne volt a zavargások sűrűjében egy Arisztarkhosz nevű keresztyén testvérével egyetemben. Őket citálták be az efézusi színházba, ahol a régészeti ásatásoknak köszönhetően ki lehet számítani, hogy kb. 25 ezer ember fért el. Ott van két keresztyén ember ennyi feldühödött ember közt, akik mintegy két órán át ezt harsogják: Nagy az efézusi Diána! Képzeljük csak el, mit élhettek át, mit érezhettek ebben a hangzavarban! Vajon mit érezhetnénk mi, mai keresztyének, ha valamelyik távoli országban hasonlót élnénk át?

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2019.09.22-én bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva