Igehirdetés 2019.11.04-én

Textus: János 11, 17-40.                                       2019.11.04.

Bizonnyal a legtöbben jártatok temetőkertekben a mögöttünk levő napokban. Vajon eszetekbe jutott-e az, hogy Jézus is ott járt a sírok közt? Amikor saját emlékeiteket, fájdalmaitokat, egy család szomorúságát vittétek ki szeretteitek sírjaihoz, ha figyeltetek,  Jézussal is találkozhattatok. Mert mennyi síremlékre fel van írva az Ő szava, a Biblia tanítása életről, halálról! Ezeken keresztül Ő szólt hozzátok is. De vajon hoztatok-e ezekből valamit, ami megnyugtató és békességgel töltötte el a szíveteket? Megerősödtetek-e keresztyén hitünk alapjában: aki él és hisz Jézusban, az nem hal meg soha? Mert a hívő ember számára a fájdalom is erővé, hitben való megerősödéssé válik, ha azt Jézus elé visszük. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2019.11.04-én bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó október havi alkalmainkra

Egyházközségünk nevében szeretettel meghívunk minden Kedves Testvérünket a következő kiemelt alkalmakra:

5-én, egynapos kirándulást tervezünk a Békés-Bánáti történelmi egyházmegyék immár 8. találkozójára a romániai Lugosra. valamint Aradra. Útiköltség hozzájárulás 2.000,-Ft/ fő. Jelentkezni október 1-ig lehet.

6-án, 10 órakor az egyházmegyei „szószék csere” program keretében Lapis Zsuzsanna békéssámsoni lelkész hirdeti az igét. Délután 15 órakor ökumenikus megemlékezést tartunk az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján

13-án, vasárnap, 10 órától intézményi és gyülekezeti napunk lesz immár harmadik alkalommal, melynek célja, hogy intézményeink dolgozói találkozhassanak a gyülekezet közösségével.  Az istentiszteletet rövid szünet követi, majd 11.30-tól templomunkban fellép Mészáros János Elek, a sokak által ismert énekes. Ezt követően szeretetvendégségre várjuk mindnyájukat, családtagjaikkal együtt.  Szeretettel kérjük, hogy aki szeretne részt venni ezen a napon az legkésőbb október 7-én, hétfőig jelezze személyesen, telefonon, akár sms üzenet által is, vagy egyházközségünk e-mail címén.

20-án vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletünkön templomunk felépülésének 215. évfordulója alkalmából adunk hálát Istennek. Igehirdetéssel szolgál Szabó János lelkipásztor, a gyülekezet korábbi lelkészének, Szabó Endre nyugalmazott esperes lelkésznek fia.

27-én vasárnap 10 órától úrvacsorai közösséget tartunk az új borért való hálaadás alkalmából.

31-én 18 órától a reformáció elindulásának 502. évfordulója alkalmából evangélikus testvéreinkkel közösen adunk hálát Istennek az I. kerületi evangélikus templomban.

Bízva az újabb áldásokban gazdag találkozásokban, testvéri köszöntéssel, a Presbitérium nevében:

Mezőberény, 2019. szeptember 25.

Papp Tibor                                                     Bagita Attila

lelkipásztor                                                      gondnok

Kategória: Kategóriák | Meghívó október havi alkalmainkra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Igehirdetés 2019.09.29-én

T: Filippi 4,4                                                             2019.09.29.

Tanévnyitó istentiszteletre gyűltünk össze. Először arra figyeljünk, hogy 10 éve a magyar keresztyén egyházak ökumenikus tanácsa elindított egy közös gondolkodást, önvizsgálatot és tevékenységre bátorító folyamatot. Ezt a Teremtés hetének nevezik. Minden év szeptemberének végén, októberének elején 7 napon át számos rendezvény által hívják fel a keresztyének figyelmét teremtett világunk értékeire, annak megóvására.  Hogy erre mennyire szükség van, azt a mindennapos hírekből, amik a környezetszennyezés és rombolás káros hatásairól és következményeiről szólnak jól látjuk. Ma van ennek a hétnek az első napja, és ezen a napon a programfüzet most felolvasott igénket adja elénk közös tanulmányozásra.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kategóriák | Igehirdetés 2019.09.29-én bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva