Gyülekezeti Bibliaiskola tematikája

 

Gyülekezeti Bibliaiskola tematikája

Időpont

                          Az alkalom témája

       Fogalmak

 

február

14

Alapvető ismeretek és „használati utasítás” a Biblia megismeréséhez

Isten

Kijelentés

Ige

hit

 

február

28

 

A teremtésben kapott lehetőségek elrontása és a bűneset következményei

      sátán, kísértés

bűn,

elvettetés

kárhozat

 

március

14

 

A megoldás Jézus Krisztus, akit az evangéliumok bemutatnak nekünk

evangélium

Megváltó

Emberfia

üdvösség

 

március

28

 

Jézus tanításai, csodái, értékrendje

Isten irgalma

Isten országa

Isten útja

Isten akarata

 

április

11

 

Jézus szenvedése, halála, feltámadása, mennybemenetele

      kiengesztelés

megbocsátás

mennyei dicsőség

 

április

25

 

A Szentlélek kitöltetése, munkája, az egyház születése és küldetése

         Szentlélek

Szentháromság

egyház

május

9

 

Isten vezetése és áldása egyháza életén

Pál életútján keresztül

misszió

mártíromság

megpróbáltatás

május

23

 

Az egyházi élet rendjének kialakulása Pál leveleinek tükrében

kiválasztás

keresztség

úrvacsora

június

6

Ahogyan mások segítették az egyház

munkáját és szolgálatát

jócselekedetek

teherhordozás

reménység

Időpont

                  Az alkalom témája

       Fogalmak

 

szeptember

5

Az Isten nélküliség következményei: Bábel tornya és az özönvíz

emberi szabadság

Isten ítélete

 

 

szeptember

19

 

Isten kiválasztó szeretet nemzedékről nemzedékre

Ábrahám és utódai

kegyelmi kiválasztás

engedelmesség

ősatyák

 

 

október

3

 

Isten a vándorló népének útitársa

Egyiptomtól az ígéret földjéig

gondviselés

lázadás

hűtlenség

törvény

 

október

10

 

Az ígéret földjén sem sikerülhetnek a dolgok

Isten nélkül, a bírák kora

bíra

karizmák

bálványimádás

engedetlenség

 

október

30

 

A királyok nem pótolják és nem helyettesítik Istent, még Saul, Dávid és Salamon sem

Isten uralma

szövetség

templom

kultusz

november

14

 

A próféták is csak Isten szolgái, akikre a legnehezebb bízatott Sámuel, Illés, Elizeus

próféta

felkenetés

próbatétel

 

november

28

 

A próféták szavát komolyan kellett volna venni

Ézsaiástól Malakiásig

hitetlenség

hűtlenség

ítélet

fogság

 

december

12

 

Amikor az ember Istennel beszél, róla elmélkedik és néha igazat is ad neki

imádat

hódolat

bölcsesség

alázat

?

Amiről a  részvevők még hallani szeretnének

 

?

Kategória: Rendezvények, programok | A közvetlen link.