Berényi Református Szó decemberi száma

 Kedves Testvéreink!

Engedjék meg, hogy ismét vissza-, illetve előretekinthessünk gyülekezeti életünk eseményeivel kapcsolatosan! Szeretnénk, ha minél többen megismernék a gyülekezet életében folyó munkát és megtisztelnék jelenlétükkel alkalmainkat.

Emlékeztető a 2018. év legfontosabb eseményeire

Ha minden fontos eseményről csak 2-3 sort írnánk, ami legfeljebb felvillantja a történéseket, akkor  hírlevelünk kerete nem volna elég a „vázlatos” emlékeztetésre. Ezért csak címszavakban és az eseményeket megnevezve emlékezünk a teljesség igénye nélkül. Hiszen ünnepeinkről, az ahhoz kötődő,  illetve a vasárnapi eseményekről még nem is írunk…

Reménységünk, hogy akik részesei voltak az említésre kerülő alkalmaknak, azokban sok szép és lelki épülést hozó emlék jön elő. Akik csak itt olvasnak ezekről, azokat arra hívjuk és bátorítjuk, hogy keressék gyülekezetünkkel való kapcsolatot. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy mindenki talál majd jövőre olyan programot, rendezvényt, alkalmat, amiben szívesen részt venne és részt is tud majd venni. Ezek mind azt segít(het)ik, hogy gyülekezetünk közössége  még inkább összetartó közösség legyen, ahová, reméljük, egyre többen fognak vágyni azok közül is, akiknek még nincs tapasztalati élménye, hogy miért jó Isten népéhez tartozni, és megtapasztalják majd, hogy jobb, mint kinek-kinek a maga módján hinni Istenben.

Január 12-14. Presbiteri hétvége Berekfürdőn. Január 21-28. Egyetemes imahét. Február 24. Házasok délutánja.  Április 15. Konfirmáltak jubileumi találkozója.  Április 21. jótékonysági bál az intézményi lift beruházásának támogatására. Április 22. A Debreceni Lauda Dominum kórus szolgálata gyülekezetünkben. Április 26. Jubileumi alkalom az intézmény alapításának és beindulásának 25. évfordulója alkalmából. (Szabó Endre lelkész emlékezése honlapunkon olvasható.)  Április 28-30.  A magyarói gyülekezet felkeresése testvérkapcsolat kialakítása végett.   Május 6. anyák napja és szeretetvendégség.   Május 12. Egyházmegyei Nőszövetségi konferencia rendezése templomunkban.   Május 13. Családi és gyermeknap óvodásainkkal és szüleikkel.  Május 21. pünkösd hétfőn gyülekezeti nap. Június 9 és 15. Munkatársak intézményt látogató kirándulása Nyírbogdányba és Létavértesre. Június 24. Konfirmáció vasárnapja. Június 29.   Tiszántúli Egyházkerületi Nőszövetségi találkozón való részvétel Debrecenben. Július 9-13. Napközis hittanos tábor közel 50 gyermek részvételével. Július 14. Királyhágó-melléki Nőszövetségi találkozó Kisperegen.  Augusztus 3-5. gyülekezeti kirándulás a Szatmári és Beregi térségbe. Augusztus 20-án ökumenikus istentiszteleten való részvétel. Szeptember 2. Intézményi munkatársak vasárnapja. Szeptember 16. Tanévnyitó istentisztelet. Szeptember 23-án Küronya Veronika orgonista szolgálata gyülekezetünkben.  Szeptember 28-30. magyarói gyülekezet küldöttségének fogadása, testvérgyülekezeti kapcsolat hivatalos felvétele. Szeptember 29. Békés-Bánáti egyházmegye utód- egyházmegyéinek találkozóján való részvétel Szentesen. Október 13. Nőszövetségi küldöttség a Zsindely-díj átadásán, Budapesten. Október 14. Intézményi munkatársak napja az Őrálló dicsőítő zenekar szolgálatával. Október 28. Küldöttség részvétele a Sarkad-Újteleki gyülekezet jubileumi ünnepségén. Október 30. Közös reformációi és Tisza István halálának 100. évfordulójáról való megemlékezés az egyházmegye gyülekezeteivel templomunkban, dr. Fekete Károly püspök szolgálatával. Október 31. Közös istentisztelet az evangélikusokkal reformáció ünnepén, templomunkban. November 16. jótékonysági vacsora az óvoda támogatásra. November 11. Ökumenikus megemlékezés az I. világháború mezőberényi áldozatairól. November 16-18. Nőszövetségi küldöttség vett részt a magyarói testvérgyülekezetben rendezett Felső-Marosmenti nőszövetségi találkozón. December 2. Kárpát-medencei imanap. Adventi gyertyagyújtás a főtéren, gyülekezetünk szolgálatával. December hóban adventi és karácsonyi programok.

Az év eddig eltelt időszakában megkereszteltünk 4 gyermeket, és konfirmációi hitvallást tett 2 ifjú, a feltámadás reménységével kísértünk el 13 testvérünket utolsó útjára. Házasságkötés nem volt templomunkban.

www. refmezobereny.hu

Gyülekezetünk honlapja megújult, a fenti címen elérhető. Ami fontos és lényeges, azt igyekszünk ebben a formában is megosztani Testvéreinkkel és minden érdeklődővel. Szeretettel felajánljuk, hogy aki szívesen olvasna friss híreket, beszámolókat programokról, tervezett alkalmakról, az írjon egy e-mailt hivatalos címünkre, ami a következő:  mezobereny@reformatus.hu

Akik ezt megteszik, azoknak rendszeresen elküldjük mindezeket és az elhangzott igehirdetések szövegét. Ennek előnye lehet az is, hogy akik nem tudnak minden vasárnap jelen lenni az istentiszteletünkön, azok is hírt kaphatnak a gyülekezet életének eseményeiről. Kérjük, hogy aki teheti, jelezze ez irányú szándékát egy e-mail írásával. Szívesen küldünk ilyen levelet azoknak is, akik nem tagjai a közösségünknek, „csak” reformátusok vagy éppen most érdeklődnek az egyház, a keresztyénség vagy a mi gyülekezetünk iránt. Azt is köszönettel vesszük, hogy ha másoknak is elküldik azokat.

Karácsonyra készülve

Részlet az adventi gyertyagyújtáskor városunk főterén elhangzott igehirdetésből. Textus: Jeremiás 8, 4-7.

Jeremiás prófétának a jeruzsálemi templom kapujában elmondott beszédének egyik mondata nagyon  aktuális figyelmeztetést tár ma elénk, akik meggyújtottuk az első adventi gyertyákat, hogy készüljünk Krisztus születésének ünneplésére: „Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban száguldó lovak” Már szemünk előtt lehet látni az adventi futkosást, rohanást, év végi hajtást, a nagy ünnepre készülő hajszát… Szomorú, hogy már a rádiókabaréban a szóvivőnek kell elmondania azt, hogy a társadalmunk egyik fő motorja, a kereskedelem, folyamatosan igyekszik fenntartani az adrenalin szintünket, hogy  le ne késsük a vásárlást, azaz újra elkezdődik az nagy össze-vissza futkosás!

A keresztyénség szerint az előttünk álló ünnepnek lényege éppen ennek az ellenkezője. Az, hogy végre álljunk meg, csendesedjünk el, nézzünk szívünk mélyébe, mi van ott mostanság. Lássuk meg, volt-e értelme az elmúlt hetekben, hónapokban, években annyit futkosni olyan dolgok iránt, amiket sosem értünk el, vagy ha el is értük, hamar meguntuk őket és újabb célok után rohangáltunk. 

Az advent nem a lótás-futás, hanem a megállás ideje. Megállás ott, ahol Isten megszólít, lecsendesít, az Ige által megmutatja, mi ad igazi értelmet az életünknek. Ez pedig nem egy évről évre visszatérő, fáradt emberek keserédes mosolyával, kellemesnek mondott külső hangulati elemekkel teletűzdelt karácsony, hanem a valódi békesség. Az az igazi szeretet, amit Jézus által Isten kiáraszt ma is erre a világra, ami nemcsak néhány napig él.  Mint Isten legdrágább teremtményei vegyük észre azt, mikor kell megállnunk, magunkba fordulnunk és Isten előtt feltárnunk életünket.

Aki az Úr szavára figyel, azt nem fogja kifárasztani az év végi futás és hajtás, karácsonyi előkészület, az valóban meg fog érkezni hit által arra a helyre, ahová tényleg érdemes futni: a betlehemi jászolbölcsőhöz, hogy hite által meglássa az Úr Krisztust, Akiben Isten lesietett e világra, hogy mi  ne tévutakon rohanjunk össze-vissza, hanem az Ő útján találjunk  Istenhez és találjunk oda egymáshoz…

Azt kívánom Mezőberény lakosságának, hogy tudjunk megállni Isten előtt ezen az adventen, engedjük magunkat a templomainkban hirdetett Ige által megállíttatni és oda küldetni, ahol valóban szükség van az általunk is továbbítható igazi békére, krisztusi szeretetre, szolgálatra, örömre. Ámen.

 Gyülekezeti szilveszter?

Presbitériumunk felvetette a gondolatot, hogy az év végét gyülekezeti közösségben is búcsúztathatnánk, ha erre lenne igény. Az óév záró istentiszteletet követően, akik szívesen töltenék testvéri közösségben az óév estét, azokat szeretettel várjuk a gyülekezeti teremben. Amolyan „batyus” szilveszteri vacsorát fogyaszthatnánk, azaz mindenki hozna magával saját készítésű finomságokat, amivel másokat is megkínálhatna, így egy igazi svédasztalt teríthetnénk meg. Italokról is ki-ki magának gondoskodna. Zenével, beszélgetéssel, énekléssel, vicces-tréfás produkciókkal és vetélkedőkkel tölthetnénk az estét. S ha kitartunk éjfélig, akkor közös imával, himnusz énekléssel záródhatna a gyülekezeti szilveszteri mulatság. Amennyiben lesz kellő létszámú érdeklődő, akkor így búcsúztathatjuk az óévet. Akik szívesen bekapcsolódnának, azokat kérjük, legkésőbb a karácsonyi alkalmak után jelezzék szóban vagy elérhetőségeinken.

Ünnepi alkalmaink  rendje

melyekre szeretettel várjuk Kedves Testvéreinket és Szeretteiket!

December 16. 10.00 óra  Advent III. vasárnapja, istentisztelet a templomban

December 21. 17.30 óra  Úrvacsorára előkészítő alkalom a gyül. teremben

December 23. 10.00 óra  Advent IV. vasárnapja, iskolások műsorával
December 24. 15.00 óra, Szenteste óvodások műsorával a templomban
December 25. 10.00 óra, Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával
December 26. 10.00 óra, Karácsonyi ünnepi istentisztelet

December 31. 16.00 óra, Óévzáró istentisztelet

Január 1.         10.00 óra  Újévi istentisztelet

 

Minden Kedves Testvérünket Istenünk szeretetébe és gondviselésébe ajánlva megköszönöm, hogy hírlevelünket elolvasták, másoknak is továbbadták!

Áldást, békességet, áldott ünneplést és új évet kíván: Papp Tibor lelkipásztor

Elérhetőségek: 06 20 599 6864.

e-mail: mezobereny@reformatus.hu

honlap:  www.refmezobereny.hu

számlaszám: 10918001-00000040-59420006

Szeretettel kérjük azokat a Kedves Testvéreinket, akik egyházunk és gyülekezetünk életének és szolgálatának támogatására szánt adományukat még nem juttatták el, a 2018. évi egyházfenntartói járulékot ne felejtsék el befizetni vagy számlánkra átutalni.  Az eddigi, már befizetett adományokat hálás szívvel köszönjük!

Kategória: Berényi Református Szó | A közvetlen link.