Meghívó október havi alkalmainkra

Egyházközségünk nevében szeretettel meghívunk minden Kedves Testvérünket a következő kiemelt alkalmakra:

5-én, egynapos kirándulást tervezünk a Békés-Bánáti történelmi egyházmegyék immár 8. találkozójára a romániai Lugosra. valamint Aradra. Útiköltség hozzájárulás 2.000,-Ft/ fő. Jelentkezni október 1-ig lehet.

6-án, 10 órakor az egyházmegyei „szószék csere” program keretében Lapis Zsuzsanna békéssámsoni lelkész hirdeti az igét. Délután 15 órakor ökumenikus megemlékezést tartunk az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján

13-án, vasárnap, 10 órától intézményi és gyülekezeti napunk lesz immár harmadik alkalommal, melynek célja, hogy intézményeink dolgozói találkozhassanak a gyülekezet közösségével.  Az istentiszteletet rövid szünet követi, majd 11.30-tól templomunkban fellép Mészáros János Elek, a sokak által ismert énekes. Ezt követően szeretetvendégségre várjuk mindnyájukat, családtagjaikkal együtt.  Szeretettel kérjük, hogy aki szeretne részt venni ezen a napon az legkésőbb október 7-én, hétfőig jelezze személyesen, telefonon, akár sms üzenet által is, vagy egyházközségünk e-mail címén.

20-án vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletünkön templomunk felépülésének 215. évfordulója alkalmából adunk hálát Istennek. Igehirdetéssel szolgál Szabó János lelkipásztor, a gyülekezet korábbi lelkészének, Szabó Endre nyugalmazott esperes lelkésznek fia.

27-én vasárnap 10 órától úrvacsorai közösséget tartunk az új borért való hálaadás alkalmából.

31-én 18 órától a reformáció elindulásának 502. évfordulója alkalmából evangélikus testvéreinkkel közösen adunk hálát Istennek az I. kerületi evangélikus templomban.

Bízva az újabb áldásokban gazdag találkozásokban, testvéri köszöntéssel, a Presbitérium nevében:

Mezőberény, 2019. szeptember 25.

Papp Tibor                                                     Bagita Attila

lelkipásztor                                                      gondnok

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.