Igehirdetés 2019.02.17.

L: I. Kor 13, 1-8.        T: I. János 4, 7a.                2018. 02.17.

 Öröm arról hallani, hogy évről évre egyre több helyen egyre több programot szerveznek azért, hogy újra népszerűsítsék azt az Istentől rendelt szent kapcsolatot egy férfi és egy nő közt, amit úgy nevezünk: házasság.  Keresztyén emberként örömmel lehet fogadni olyan kormányzati bejelentéseket is, amik arról szólnak, hogy különösen is támogatni  akarják azokat a fiatalokat, akik ebben a formában képzelik el életüket. Jó hallani, hogy különös kedvezményt kapnak azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeknek adtak életet. A Teremtő és Életadó Úr, hiszem, valóban sok áldást tud adni azoknak az életére, akik az Ő rendelése szerinti módon hordozzák az emberi élet egyik legfontosabb küldetését: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a föld színét.” S miközben az a reménysége támad egy lelkésznek, hogy ilyen bátorítások miatt talán megnő azoknak a fiataloknak a száma, akik a házasság szent kötelékében kötik össze életüket, egyre többeket lehet felkészíteni, elindítani, támogatni egy áldásokat hordozó úton, jön a hidegzuhany! A döbbenet!

Franciaországban törvényt hoztak arról, hogy ezentúl az iskolákban a gyermekeknek már nem édesapjuk és édesanyjuk van, hanem szülő  1 és szülő 2.  Mindezt azért, hogy a homoszexuális párok által nevelt gyermekeket és nevelőiket ne érje negatív megkülönböztetés. Képzeljük csak el, hogy hazajön a gyermekünk vagy unokánk, és azt mondja: Szia, szülő 1, nagyszülő kettő!

Nekünk Mohács kell, mondta egy nagy költőnk, én azonban már azt mondom, hogy azok, akik ilyen törvényt kitalálnak és megszavaznak, már túl vannak a lelki, érzelmi, szellemi katasztrófán, mert olyan sebeket kaptak, amitől elment a józan eszük maradéka.  Biztos vagyok benne, hogy akik ezt a törvényt megszavazták, ha rajtuk múlna, az egész  EU-ra kiterjesztenék. El tudjuk ezt képzelni, hogy egyes és kettes szülők, nagyszülők legyünk valaha apák, anyák, nagyapák és nagymamák helyett?

Azért mondtam el mindezeket, mert szeretném érzékeltetni, hogy milyen nagy a tét. A tét az, hogy marad-e az emberiség az Istentől rendelt mivoltában, vagy teljesen kifordul abból. A tét az, hogy lehet-e a két ember közti legszebb, legtisztább, legőszintébb legidőtállóbb, legboldogabb kapcsolatot még sokáig házasságnak nevezni, vagy annak is új nevet adnak egyszer? A tét az, hogy végre észreveszi-e a világ, hogy kik akarnak uralkodni felette: A rómaiakhoz írt levélben így festi le az uralomra vágyókat Pál: „Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, bolonddá lettek… kiszolgáltatta őket Isten a szívük vágyai által tisztátalanságnak… az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel… teremtmény imádták a Teremtő helyett… és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak…” (Róma 1, 22 kk)

 Csak szemezgettem az első részből, de elég figyelmeztetés ez számunkra, hogy kikkel állunk szemben, milyen erők akarnak felettünk is uralkodni. Ezek ellen önerőből harcképtelenek vagyunk mert mindezek mögött a legfőbb gonosz, a Sátán erői vannak, azok pedig könnyen legyőzhetnek minket. Ezért hát Isten azt javasolja, készüljünk a harcra, védjük meg értékeinket, óvjuk a szent és boldog emberi kapcsolatainkat, tanítsuk gyermekeinket unokáinkat arra, hogy legyenek szoros kapcsolatban  Azzal, Aki megóvhatja őket a fentiek rombolásától. Nos, a mi fegyverünket úgy hívják: Szeretet. Az az erő és hatalom, ami Isten lényégét jelenti, mert az Írás szerint az Isten szeretet. Ő pedig ezzel a tulajdonságával akarja magát megosztani velünk, mert így tudjuk Őt befogadni. Azzal az érzéssel, hogy tudom, tapasztalom, mindennapjaim része, hogy Valaki szeret. Valaki, akit nem látok, de aki hozzám hajol a házastársamban, gyermekemben, édesanyámban vagy édesapámban, nagyszüleimben. Valaki, aki általam akar odahajolni másokhoz, akiket rajtam keresztül tud különösen is szeretni, mert éppen rám bízta őket. Nekem adta azt a feladatot, hogy őket másoknál jobban szeressem és azt, ahogy lehet, ki is mutassam. Ennek a szeretetnek sokoldalúságáról beszél  Pál a szeretet himnuszában. 16 féle tulajdonságot sorol fel, és a lista koránt sem teljes. Isten szeretete számunkra valójában felfoghatatlanul gazdag és sokoldalú, és mindig azt érezhetjük belőle, amire éppen szüksége van az életünknek. Úgy rendelte az Úr, hogy ennek a sokoldalú szeretetnek az egyik leginkább  emberek által is megélhető, megtapasztalható  formája a házasság  legyen és a családi kötelék, amiben többen is átélhetik azt, mit jelent szeretni és szeretve lenni. Ezért kell komolyan venni a János apostoltól származó felszólítást: Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van!  Isten ez által az érzés által tudja leginkább megmutatni, mit érez irántunk. S ha szeretni tudunk, akkor Isten szeret általunk. Minden más érzelem, ami bennünk van, de nem hasonlít ehhez, sőt talán ennek az ellenkezője, az nem lehet Istentől, mert Ő nem tud embereket gyűlölni.  Mert Isten akkor is szeret, amikor haragszik, mert ezzel azt akarja kifejezni, hogy szeretetét elhagytuk olyat tettünk, amit nem lát jónak. Haragszik, s ha kell, meg is büntet, hogy magához visszavezessen, újra alkalmassá tegyen arra, hogy bennünk lakozzék szeretete által. Ezért kell óvni, vigyázni, gondozni, ápolni a legszentebb emberi kötelékeket, a házasságot, a családi összetartozást, a baráti ragaszkodást, az embertársi segítőkészséget, az odafigyelést a másikra. Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Isten pedig megmutatta, mit jelent szeretni. Jézus áldozatában bizonyította, hogy mi mindenre kész volt értünk miattunk, hogy ne kelljen végleg elfordulnia tőlünk, amikor mi méltatlanná váltunk szeretetének hordozására.

Minden keresztyén ember kötelessége felemelni szavát minden olyan emberi szándék, döntés, törvény ellen, ami nem szeretetről, hanem annak ellenkező jelű és tartalmú indulatáról és azok különböző változatairól szólnak. Feladatunk tanítani a minket követő generációkat arra, hogy csak úgy maradhatnak meg az emberi lét Isten szerinti formájában, ha nem azt követik, ami a világ szerint divatos, modern, kívánatos, hanem azt, amit Isten ajánl neki. Mert a páli tanítás szerint elérhetnek világi sikereket, lehet angyal szerű megjelenésük, juthatnak prófétikus bölcsességre, netán hitükkel vagy pénzükkel hegyeket is mozdíthatnak el, semmik, ha szeretet nincs bennük. Mert egyedül a szeretet az, ami által isteni létformát hordozható lények lehetünk. Ezért kell szüntelenül Jézusra nézni, Őt figyelni, hallgatni,  igéjével élni. Ő a testté lett szeretet, a legtökéletesebb isteni valóság, amit mi emberek felfoghatunk. Ha hozzá szorosan kötődünk akkor tudunk kötődni egymáshoz és olyan sokoldalúan szeretni a másikat, ahogyan olvastuk. Jézus az, aki a házastársi, szülő-gyermek, testvér-testvér és más emberi kapcsolatokat elválaszthatatlanul össze tudja szerkeszteni. Ő segít formálódnunk olyanná, hogy miközben változik az életünk, minél inkább istenképűvé legyünk azáltal, hogy az Ő szeretete lakik bennünk. Engedjünk ezt neki és így, ezért szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Ámen.

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.