Igehirdetés 2019.02.10-én

 L: János 6, 60-71.    T: János 7, 1-9.            2019. február 10.

Jézus olyan dolgokról beszélt hallgatóinak, amik miatt sokan megbotránkoztak szavain és elfordultak Tőle. Pedig nagy lelkesedéssel mentek utána, mert ettek azokból a kenyerekből, amiket Ő megsokasított s jutott belőle bőven 5 ezer embernek is. Mentek utána, hajóra szállva, mert remélték, várták, hogy újabb csoda történik, s ismét lesz mit enniük. De csalódniuk kellett, mert Jézus az örök életről, a mennyből alászálló kenyérről, a feltámadásról beszélt nekik. És arról, hogy az Ő teste az a kenyér és az Ő vére az az ital, amiből, ha valaki eszik és iszik annak örök élete van. Mi már tudjuk, hogy nem másról beszélt, mint az úrvacsoráról, ahol a kenyeret és a bort nevezte meg, mint az Ő testének és vérének jegyeit. Nem kannibalizmusra biztatott, hanem hit általi, vele való közösségre.

Nos ez az, amiről akkori hallgatói úgy gondolták, nem lehet tovább hallgatni az ilyet. Nem volt már fülük arra, hogy a Lélekről mondottakat meghallják, és megértsék titkát annak a közösségnek, ami az Ő teste és vére jegyeiben adatik a Benne hívőknek. Egyszerűbb volt megbotránkozva elfordulni és otthagyni azt, Akiben pedig nekik is fel volt kínálva ez az életet megtartó közösség. Mert mindig egyszerűbb faképnél hagyni valakit, akinek nem értjük a gondolkozását, szavait, állításait, mintsem leülni mellé és megkérni, hogy magyarázza meg azokat. Egyszerűbb legyinteni, kimondani, hogy bolond lyukból bolond szél fúj, nincs nekünk időnk olyasmire, ami elsőre nem érthető számunkra. Könnyebb elhagyni egy gyülekezetet, ha ott nem úgy mennek a dolgok, mint ahogyan némelyek szeretnék. Az így gondolkodókat nehéz lesz meggyőzni annak igazáról, amit  elsőre nem tudnak felfogni, főleg a változás szükségességéről.

Igénk szerint Jézus a tanítványait is meg kellett kérdezze, hogy ők is el akarnak-e menni? Sőt, azt olvassuk, hogy még a testvérei sem hittek benne, hanem olyat feltételeztek róla, ami nem volt helytálló. Ő nem titokban cselekedte dolgait, hanem leginkább emberi közösségekben, kisebb nagyobb csoportok előtt. Ha valakivel négyszemközt beszélt, annak megvolt az oka, de lett olyan áldott következménye, ami nagy nyilvánosság előtt bizonyította annak az embernek az életében bekövetkezett gyökeres változást, a Jézussal való találkozás után.

Megnyugtatásul mondja Jézus értetlenkedően aggodalmaskodó testvéreinek: Nem titeket gyűlöl a világ, hanem engem, mert megmutatom, hogy gonoszak a cselekedetei. Ez a kijelentés magyarázza meg legtömörebben azt, hogy miért kísérte végig ellenszenv Jézus földi életét és miért van gyűlölet és ellenségeskedés mai napig azok iránt, akik komolyan veszik Isten kijelentéseit. Jézus mércéje ugyanis szigorú. De vajon hányan vannak olyanok, akik szó szerint veszik azt, amit például a megbotránkoztatást okozókról mondott? Malomkővel a nyakában nem azért vetik magukat az emberek a vízbe, mert megbotránkoztatnak egy gyereket. Ha fél kezű vagy fél lábú, fél szemmel látó embereket látunk, fogyatékosságuk mögött nem az áll, hogy botránkozást okozott a testrészük, hát kérték annak eltávolítását. Ezzel a képpel Jézus azt akarta megmutatni, hogy mennyire tehetetlen önerejéből az ember a kísértésekkel szemben. Csak akkor nem esik bűnbe, ha nincs neki mivel. Ezért mondja, hogy olyanokká kell legyünk, mint a gyermekek, ami azt jelenti, Istenhez kell kötődni gyermeki bizalommal és engedelmességgel, hogy Ő megőrizzen minket a kísértések csapdájától. Isten az, aki ahhoz is erőt ad, hogy elhordozzuk ha Jézus miatt érnek bántódások, hátratételek minket életünkben.

Többek közt ez a keménynek minősített beszéd sem igen tetszett azoknak, akik folyamatosan kötözködtek Jézussal és végül halálának előidézői voltak. De ne lepődjünk meg azon, hogy az egész jézusi életmű és annak üzenete, ami teljes összhangban van Isten kijelentéseivel, ma is folyamatosan ingerli a világot, amiben élünk. Pont azért, mert arról tanúskodik, hogy a világ cselekedetei gonoszak. Ezért érték és érik újabb támadások Jézus személyét és annak hitelességét, ami az Ő hatalmáról beszél. Milliárdos üzlet az, ha valaki könyvet vagy filmet forgat, ha a mondanivalója nem más, mint Jézus hitelességének a megkérdőjelezése. De Jézus „állja a sarat”. Azt teszi, amit tanítványainak mondott, amikor kiküldte őket, hogy ha nem kapnak befogadást amiatt, amit hirdetnek, a port lábukról leverve menjenek tovább. Ezt látjuk jó néhány évtizede. Ha személye nem kell a vén Európának akkor kell majd Ázsiának és Afrikának. E két utóbbi földrészen robbanás szerűen nő a keresztyének száma. Kínában naponta 25-30 ezer ember lesz Jézus követője annak ellenére, hogy ott még ismert fogalom a keresztyénüldözés. Már a lakosság 5 %-a vállalta Jézus követését.  Nem tudom, hogy van-e 500 ezer hitvalló keresztyén Magyarországon azon sok millió közül, akik meg vannak keresztelve? Vajon arra is készek lennének, amit egy tanmese mond? Eszerint egy zsúfolásig megtelt templomba álarcos fegyveresek rontottak be és azt kérdezték, ki akar egy golyót kapni a fejébe Jézusért. Az emberek nagy része kimenekült, csak mintegy tucatnyian maradtak benn. Az egyik álarcos azt mondta: Kezdheti a szertartást lelkész úr, az igazi hívők itt maradtak!

Jézust nem lehet sem megijeszteni, sem elnémítani sem  kiölni a világból, mert ez a világ az Övé. Életét adta érte. Ma is cselekszik ebben a világban az Ő szeretetének és evangéliumának erejével. De ha valahol nem akarják befogadni őt, megy máshová, ahol éhezik és szomjúhozzák az igazságot, amit Ő hozott. Ami lerántja a leplet a világ hamisságairól és azokat Isteni irányba tereli, akik megértik azt, hogy félre lettek vezetve. Akik készek szembe fordulni az árral és az Ő erejéből haladni az Isten Országa felé, azokat célhoz segíti. Sokakat elbizonytalanít némely tudományosan alátámasztott tény, ami ellenkezik azzal, amit a Biblia ír Jézusról. Ne csodáljuk, hiszen a Sátán fel tudja használni még a tudományt is, hogy szabadabban és jézusi kontroll nélkül minél több ember felett gyakorolhassa a hatalmát. Sokakat az rendít meg, hogy milyen következmények nélküli botrányos támadásoknak van kitéve Isten népe és mennyire védtelen. De mégsem fordulnak vissza ahhoz az Istenhez, Akit a jólét oltárán feláldoztak. Követelik a szigorúbb biztonsági intézkedéseket, s közben talán azt mondják, hogy nem akarnak egy gyenge egyházhoz tartozni, ami nem tudja megvédeni magát és Istene sem védi meg. Nos, ez nem így van. Jézus ígérete szerint a pokol kapui sem vehetnek diadalmat azok felett, akik egészen az övéi és mindvégig kitartanak.

Ez a mi küldetésünk. Ha kemény beszédet hallunk Tőle, akkor nem sértődve elfordulni, hanem felfedezni azt, hogy talán van bennünk  hiányosság, kísért a bűn, netán úrrá lett rajtunk. S ha ezt megláttuk és odamentünk Hozzá, hogy megtisztítson minket, akkor jöhet a következő lépés: Rámutatni életünkkel Jézusra és igéjének segítségével a másik ember elesett állapotára. Elmondani, hogy ha akar, akkor fel tud emelkedni abból, mert Jézus szívesen lehajol hozzá, ha kéri. Elhívni, vinni oda, ahol maguk is hallhatják ezt a jó hírt és imádkozni értük, hogy legyen fülük a hallásra. Ezt várja tőlünk, akik azért jövünk hozzá, mert tudjuk, örök életnek beszéde van Nála. Ámen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.