Igehirdetés pünkösd ünnepén

T: Ap. Csel 2, 1-6, 14-21, 37-41.                2021.         Pünkösd

 Háromezer ezer ember kapott új életet az első pünkösdkor. Erről szól a felolvasott történet. Ötmillió ember kapott védettséget és régi vagy új életet idén pünkösdre, hiszen elérte hazánk lakossága azt a rég óhajtott fordulatot, hogy számos dologban korlátozás nélkül élhessünk az életünket – erről szólnak a hírek. Két egymástól jelentősen eltérő szám mögött mégis sok a hasonlóság. A nagyobbik szám kikerekedését sokan várták, a kisebbik mögötti eseményre kevesen gondoltak, hogy az sokkal többet jelenthet, ha hasonló eseményt élnének át, mint ha csak az ötmillióhoz tartoznak. Engedjük, hogy ezen az ünnepen Isten igéje elgondolkoztasson minket arról, miért fontos abban az élményben is részesülni, amiben a háromezer – természetesen megbecsülve azt, hogy részesei lettünk vagy lehetünk az ötmilliós tábornak, vagy annál még nagyobb emberi közösségnek.

Az első pünkösd azt az új életet jelentette lehetőségként, amit Jézus Krisztus hozott ebbe a világba. Ennek lényege, hogy az ember a hit által, amit Istentől kap, élő összeköttetésben lehet mennyei Atyjával. Ezt az összeköttetést, hidat, Jézus Krisztus építette ki. Eljött erre a világra, isteni természetéhez emberi alakot  vett magára, s hasonlóvá lett hozzánk mindenekben, kivéve a bűnt. Megmutatta a bűn által fogva tartott, sanyargatott embervilágnak, hogyan lehet szabadon élni s egyben védetten. Védve az Sátán  támadásaitól, csapdáitól, ellenségeskedéseitől. Legyőzte a bűn erejét, majd legyőzte a halált és azt ígérte övéinek, hogy ezt a győzelmet adja nekik is. Ehhez a győzelemhez szükséges  legfőbb fegyvert kapta meg előbb a tanítványi közösség majd mintegy háromezer lélek ott, Jeruzsálemben, az első pünkösdkor. Mert győzni csak harcolva lehet. Aki nem száll szembe az ellenséggel, az veszíteni fog. Jézus maga is harcolt, Őt is támadta a Sátán. Hogy ellenállhasson és legyőzze azt, neki is szüksége volt erre a fegyverre, erőre. Meg is kapta, megkeresztelkedésekor, amikor a Szentlélek galamb formájában rászállt. Jézus tudta, hogy csak emberi erővel ő is védtelen, isteni személyét csak az isteni, az Atya által küldött Lélek által tudja bizonyítani, megmutatni e világnak. Nem véletlenül mondta ezt feltámadása után a zárt ajtók mögött megjelent tanítványainak: „Vegyetek Szentlelket!” – Tudta, nekik is erre az erőre lesz szükségük, mert a Sátán nem nyugodott bele vereségébe, hanem azokat fogja támadni, akik hisznek majd benne. Ősi ígéret teljesedett be, még Jóel próféta korából az első pünkösdkor. A Lélek által volt lehetséges az is a különböző nyelveken beszélők számára, hogy saját nyelvükön értették azt, amit hallottak.  A Lélek által ment végbe a megtérés csodája háromezer ember életében. A Lélek által tudtak a tanítványok is  csodákban közreműködni, prófétálni, embereket Istenhez vezetni.

A pünkösdi történetben azt is látjuk, hogy a Léleknek mi a legfőbb eszköze. Eszköz, amit emberekre bíz és amihez ő ad többletet, áldást, erőt. Ez pedig az ige. Péter pünkösdi prédikációjának csak az elejét olvastam fel, és annak a hatásáról szóló leírást. Jézus Krisztusról tesz bizonyságot oly módon, hogy összefoglalja küldetésének lényegét s azt, hogy akik hallják mindezt, azok milyen módon álltak ellene Isten akaratának. S ez az ember beszéd igévé, kijelentéssé, Isten akaratának ismertetésévé válik. Oly erővel hat, hogy nem is lehet más reakció, mint a jól ismert kérdés: „Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak?” Igaza van egy a múlt század hatvanas, hetvenes éveiben szolgáló teológiai professzornak, akinek híres mondása máig fennmaradt: „Az ige nem frázis, hanem ráz is”. Mi a frázis? elcsépelt, unalomig emlegetett emberi gondolat, amire már senki sem kíváncsi, senkit sem hat meg, hidegen hagyja a hallgatókat. Ezzel a jelzővel illetik ma is sokan az Isten igéjét, amit a papok mondanak, amit az egyház tanít, amivel sokakat próbálnak megérinteni. Üres frázisok a modern ember számára, mert az nem hallgat már ilyen idejemúlt dolgokra. Lelkész kollegám mondta minap, hogy 15 ifjúból, akiket szinte óvodáskoruk óta ismer, tanít hittanra, csak három akar konfirmálni. A többit már nem érdekli az elköteleződés Isten egyháza és Jézus Krisztus mellett. A saját hittanosaink közül egy három fős csoportból az egyik gyereket a szülei átíratják etikára, hát a másik kettő is megy utána, mert a szülők szerint nem érdemes hittanra járatni a gyermekeket. Üres frázis lenne, amit tanulnak, amit hirdetünk héttől hétre?  Ha nem kapnak hozzá Szentlelket, akkor igen. De, ahol a Szentlélek jelen van, hogy az ige tényleg nem frázis, hanem ráz is! Azaz megszorongatja az ember szívét, szembesíti saját kiszolgáltatottságával, bűneivel szembeni tehetetlenségében, kárhozat felé haladó életével.

Ez történt Péter beszéde alatt, mert a Lélek nemcsak az ő szájába adta a szavakat, hanem a hallgatók szívét is megnyitotta. Igét hallgatni, olvasni úgy érdemes, ha az ember kéri: – Add, Uram a te Szentlelkedet, hogy érthessem akaratodat! A Szentlélek által élővé tett ige igen is megráz, felráz, szembesít, erősít, utat mutat, megtisztít, bátorít, vigasztal, munkálkodik. Ezt a Lelket kaphatjuk meg, ez által élhet bennünk Jézus Krisztus. Ennek köszönhetően leszünk védetté a leggyilkosabb vírustól, a bűn vírusától. A Szentlélek hatása hasonlít a vakcinákéhoz. Ugyan a beoltott embert is elérheti még a fertőzés, de súlyos gondot testében már nem okozhat. Az újjászületett ember is követhet el bűnt, de a kárhozattól már megmenekült. Lehetnek tévedései, hibái, vétkei, de tudja, hogy kell azoktól megtisztulnia, legközelebb távol maradnia. A Szentlélek általi hit az újrakezdés naponkénti lehetőségét kínálja nekünk. Mert nem tudhatjuk, hogy honnan és mikor támad a láthatatlan ellenség, de azt igen, hogy van fegyverük ellene. Ez pedig a Lélek ereje az ige által, amivel naponként élünk.

Ötmillió ember védetté vált hazánkban a XXI. század eddigi legnagyobb ellenségével szemben. Sebeket még kaphatunk, de azok hamar gyógyulnak majd. Ám amit az első pünkösdkor láttunk, arra minden beoltott és még nem beoltott embernek is szüksége van. Mert a bűn vírusa nem másfél éve jelent meg a világban, hanem itt van az Édenkert óta. A bűn ellen pedig csak az védekezhet, aki Jézus Krisztus áldozatát elfogadja, s kéri, hogy kapja meg ezt a védő fegyvert, a Szentlélek ajándékát. A koronavírust le lehet győzni, de a gonosz erejét nem. Azzal szemben állandó védekezésre van szükségünk s az oltalmat jelentő erőt kaphatjuk meg a pünkösdi Lélek ereje által. Ez által van részünk Jézus Krisztussal való közösségben az úrvacsorában is, amit ha úgy tetszik, nem más mint egy ismétlő oltás. Magunkban kell újra és újra felidéznünk, mit tett értünk Jézus, az ő áldozatával. Magunkban kell eldönteni, hogy újra elfogadjuk bocsánatát és készek vagyunk vele való szövetségünket megújítani. S ha ezt megtettük, akkor úgy kell továbbmennünk, mint akik annak örömnek a hirdetői vagyunk, hogy bárki védett lehet a kárhozattól. Csak annyit kell tennie, hogy kéri Isten Szentlelkét, ami által az ige nem frázis lesz, hanem egy megrázó élmény, egy új életre való születés élményévé számára. Vigyük magunkkal azt az örömöt, hogy mi már ennek részesei vagyunk és mutassuk az utat másoknak is az örök életre való védettség forrásához, Jézus Krisztushoz. Ámen.

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.