Gyülekezeti hírlevél

A Berényi Református Szó legújabb számát olvashatják Kedves Testvéreink honlapunkon is.

Kedves Testvéreink!

Szokatlan. Ez a szó, jelző azt fejezi ki, hogy valami a normális, elfogadott, megszokotthoz képest eltérően működik. De nem jelenti azt, hogy nem lehet elfogadni, vele élni, hozzászokni. Arra van szükség, hogy átmenetileg, vagy netán hosszabb időre az ember alkalmazkodjék a körülményekhez és megtanuljon együtt élni velük. Ha ezt teszi, akkor a szokatlan egy idővel megszokottá, természetessé válik. Talán majd az lesz szokatlan, ha idővel ismét visszatér a régi kerékvágásba minden…

Abban a reményben írom e hírlevél sorait, hogy ebből a szokatlan helyzetből sok új szokás alakul majd ki életünkben, ami eddig abból hiányzott vagy amit eléggé elhanyagoltunk. A keresztyén dogmatika alaptételei közé tartozik ugyanis, hogy a legrosszabb dolgokból is tud Isten jót munkálni, ami javára válik a Benne bízóknak. Ezékiás király ezt így fogalmazta meg: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség” (Ézsaiás 38,17).

Mint mindnyájan tudjuk, a világméretűvé vált járvány miatt a keresztyén egyházak is úgy döntöttek, hogy átmenetileg beszüntetnek minden közösségi egyházi alkalmat, gyakorlatot, ami alól csak a haldokló betegek közt végzett szolgálat illetve az elhunytaktól való búcsúvétel lehet kivétel egyházi szertartások keretei közt.

Istenben bízó szívvel kell megtalálnunk azokat a formákat, amelyekben az egyre aggasztóbbá váló helyzetben lelki támaszt kaphatunk próbatételeink elhordozásához. Ennek két, bárki által gyakorolható formája az otthoni egyéni igeolvasás és imádság. Ebben szeretnénk segíteni, amikor hírlevelünkben javaslatokat teszek arra, hogyan és milyen segítséget lehet ehhez találni. A teljesség igénye nélkül, íme, néhány javaslat:

  • Református bibliaolvasó kalauzunk naponkénti igék jelzésével segít az igeolvasás rendszeres gyakorlásában.
  • Énekeskönyvünket nemcsak énekelni lehet, hanem imádkozhatjuk is az abban található énekek szövegével. Valamennyi egy imádság volt, amikor a szerző szívéből felfakadt.
  • Akinek van saját vagy szüleitől, nagyszüleitől örökölt imádságos könyve, azokban is számos olyan könyörgés található, ami által az ember kifejezheti Istenbe vetett bizalmát. Vegyük le bátran a polcról ezeket, élő összeköttetést teremthetünk segítségükkel a mi Urunkkal!

Mielőtt folytatnám a felsorolást, jogos lehet a kérdés: Miért éppen ige és imádság? Az vajon segít? Akkor biztosan elkerül minket a vírus? Akkor hamarabb meggyógyulunk, ha megbetegednénk?

Nos, imádkozni nemcsak a bajban lehet és érdemes, mert az imádság a hívő ember bizonyossága abban, hogy tudja, van Valaki, Aki megígérte, hogy vele van minden napon a világ végezetéig. Jóban és rosszban egyaránt. A hívő embernek kiváltsága ezzel a Valakivel beszélgetni, Neki elmondani a benne levő érzéseket. Az ima lényege nem az, ahogy minden úgy adassék meg, ahogyan kéri az imádkozó, hanem hogy kifejezze az Istenbe vetett teljes bizalmát. Azt, hogy nemcsak a jót tudja elfogadni Istentől, hanem a rosszat, a próbát is.  Az imádság összeköt azzal, Akihez szólunk.

Igét olvasni pedig azért érdemes, mert az imádság könnyen egyoldalúvá válhat. Az imádkozó megkönnyebbül, amikor kifejti Isten előtt, ami benne van és megy is tovább. Csak éppen nem ad esélyt, hogy Isten válaszoljon neki. Mert Isten válasza mindenekelőtt az Ő Igéjén keresztül érkezik. Ezért, mi reformátusok, istentiszteleteink középpontjába az igét helyezzük. Igét olvasni ugyanazzal a bizalommal kell, mint imádkozni.

Ha valaki pedig a modern kor eszközeivel is tud élni, azoknak jöjjenek a további javaslatok, amikkel élve ezen a nehéz időszakon könnyebben és lelki épülést hozó módon lehet túljutni.

  • Gyülekezetünk honlapja a refmezobereny.hu címen elérhető. Ezen visszamenőleg is olvashatók vasárnapi igehirdetések, és amíg tart a járvány, hétről hétre friss olvasnivalóval, igei üzenettel szeretnénk biztosítani a lelki táplálékot gyülekezeti tagjaink számára.
  • Egyházunk honlapján, a reformatus.hu oldalon naponta rövid, 6-7 perces látható és hallható áhítatokat lehet találni a „Minden időben” című felirat alatt.
  • A Reformátusok Lapja megjelenő számait szintén a reformatus.hu oldalon lehet online is olvasni, lapozgatni. Nagyon aktuális, bátorító, erősítő üzeneteket, írásokat, riportokat találhatunk  benne.
  • Akinek van Face-book elérhetősége, azok vasárnaponként, 10 órától „élő adásban” követhetnek egy rövidített istentiszteletet, amit a face-book.com/MezoberenyiReformatusEgyhazkozseg/ oldalon vagy felvételről is megtekinthetnek. Az itt elhangzott igemagyarázat olvasható lesz a honlapunkon is.
  • A rádió és televízió számos közvetítést sugároz mostantól különböző felekezetek szertartásai szerint, amik szintén lehetőséget adnak arra, hogy otthonaikban sokan bekapcsolódjanak a lelki erőgyűjtés áldott folyamataiba.

Vajon hogyan ünnepeljük a húsvétot?

Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, egészen másként, mint eddig. Az előjelzések szerint éppen akkortájt várható a járvány tetőzése hazánkban is. Talán nem kell elrendelni szigorú kijárási tilalmat, ha mi magyarok felelősségteljesen gondolkodunk és igyekszünk betartani a hatóságok  által rendelt ill. javasolt dolgokat.

Másként, mert akiknek szokásává lett, hogy elutaznak egy hosszú hétvégére „welnesszezni”, azok ezt nemigen tehetik meg. Akik még a hagyományos családi látogatásokban, locsolkodásban szokták az ünnepet megélni, saját és szeretteik iránti elővigyázatosságból bizonnyal lemondanak erről. Akik számára pedig a templomi, úrvacsorás istentisztelet  lenne a természetes, azok minden bizonnyal ezt nem élhetik át, legalábbis nem húsvétkor. De hiszem, amint a lehetőségek megengedik, akár hetekkel és hónapokkal később is, megterítjük az úrasztalát, hogy abban a közösségben is találkozhassunk az értünk meghalt, de feltámadt Urunkkal, Jézus Krisztussal!

A húsvéti gazdagon terített asztalra vagy utazásra szánt összegekből akár fel is ajánlhatjuk azoknak, akik a kialakult helyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek, mert elvesztették állásukat s megélhetési gondjaik lesznek vagy családjuk eltartása lesz nagy gond számukra. Nemcsak karácsonykor, hanem most is gondolhatunk a rászorulókra. A Magyar Református Szeretetszolgálat egy  krízis alapot hozott létre a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek számára. Testvéreink is küldhetnek adományokat a 10702019-85008898-51100005 bankszámlaszámára, a közlemény rovatba beírva: „Összefogás az újrakezdésért”.

Azt, hogy meddig tart ez a helyzet, nem tudjuk, de azt hittel vallhatjuk, hogy ebből Isten jót akar kihozni. Mi lehet az a jó, amit egy ilyen járvány eredményezhet? Ennek megértéséhez, meglátásához kell naponként Isten igéjével élni  és alázattal buzgón imádkozni.  Akár így is:

Imádság járvány idején

Örökkévaló irgalmas Istenünk, aki Atyja vagy személyes és közösségi életünknek, kisebb és nagyobb közösségeinknek, teremtett világunknak egyaránt, hálásak vagyunk életünkért, az élet ajándékáért, szeretteinkért, eddigi megtartatásunkért.

Bűnbánattal valljuk meg, hogy gyakran elfelejtkezünk teremtett világodról, amelyet otthonul adtál az emberiségnek, és az emberi élet értékéről, amelynek különlegességét gyakran csak veszélyhelyzetben érezzük meg.

Alázattal esedezünk a jelenlegi krízisben is: könyörülj rajtunk! Kérünk, irgalmas Atyánk, ha kedves előtted, mielőbb távoztasd el a járvány megpróbáltatásait nemzetünkről, világunkról!

Kérünk, irgalmas Atyánk, adj felelősségteljes szívet és bölcsességet a vezetőknek, hogy a veszélyben jó döntéseket hozzanak! Kérünk, irgalmas Atyánk, adj engedelmes szívet a vezetetteknek, hogy mindazt, ami az ő részük, meg tudják tenni a veszély elhárítása érdekében!

Kérünk, irgalmas Atyánk, add bölcsességgel teli erődet az orvosoknak, mentősöknek, ápolóknak, hogy tudják hordozni a megváltozott körülményekkel nehezített helyzeteket! Kérünk, irgalmas Atyánk, adj gyógyulást a megbetegedetteknek világszerte, hogy ők is áldhassák a te háromszor szent nevedet! Kérünk, irgalmas Atyánk, adj vigasztalást világszerte az elhunytak szeretteinek, hogy Hozzád találjanak fájdalmukban!

Élő, egyetlen Istenünk, aki Jézus Krisztusban Atyánkká lettél, kiáltunk hozzád: távoztasd el a gonosz erejét közülünk!  Kérünk, minden erkölcsi, politikai és anyagi haszonleséstől mentsd meg világunkat ezekben a nehéz időkben, hogy embervilágunk, benne nemzetünk, egyként tudjon nemcsak dolgozni, hanem imádságban kiáltani Hozzád megtartatásért: Uram, irgalmazz nekem, nekünk, bűnösöknek!

Szentlélek Isten, kérünk, add a Te erődet, vigasztalásodat és bölcsességed nekünk! Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen!

______________________________________________________________

Minden Kedves Testvérünket Istenünk szeretetébe és gondviselésébe ajánlva megköszönöm, hogy hírlevelünket elolvasták, másoknak is továbbadták!

A Presbitérium nevében:  Papp Tibor lelkipásztor

Elérhetőségek: 06 20 599 6864. e-mail: mezobereny@reformatus.hu

honlap:  www.refmezobereny.hu  számlasz: 10918001-00000040-59420006

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.