Igehirdetés január 3-án

Minden Kedves Testvérünknek és Olvasónknak Istentől áldott új esztendőt kívánunk!

T: János 3, 25-36.                       2021. január 3.

A növekedés éve

lehet a 2021. esztendő, aminek első vasárnapján vagyunk együtt. Nem gazdasági vagy szociológiai prognózis ez, hanem igénk üzenete, röviden. Nem prófétálni szeretnék, nem is ígérgetni, hanem arról a meggyőződésemről szólni, amit Isten üzenete alapján örömmel adok most át. Keresztelő János szavaiból hallottuk az erre való bátorítás alapját: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” – mondta azoknak, akik Jézus munkájáról érdeklődtek felőle. Ha ezt az útmutatást komolyan vesszük, biztosak lehetünk abban, hogy növekedni fogunk ebben az új évben.

Tegnap kihasználva a szép időt, megkezdtem a parókia gyümölcsfáinak metszését. Ismét rácsodálkoztam arra, amire már oly sokszor. Hiába vágom le évről évre a fölösleges vízhajtásokat az almafáról, tucatjával nőnek helyettük új, akár másfél méteres vesszők. Elgondolkodtam, hogy mennyire természetes része az életnek a növekedés. Minden növényi élet, ami megfogan, a Teremtő által belé kódolt módon növekszik, amíg csak lehet. Van, ami csak pár hétig, hónapig él, majd miután elérte a maximumát, meghozta termését, azután szépen elhal. Van olyan fa, amit évről évre vissza lehet vágni, és mégis újra hajtást, ágat növeszt, akár nagyobbat, mint előző évben egészen addig, míg el nem öregszik, s már csak vegetál, majd lassan elszárad… Így van ez az állatvilágban is, de így vagyunk ezzel mi is, emberek. Fogantatásunk után elkezdünk növekedni, születésünk után ez a folyamat tart kb. 18-20 évig. Aztán stagnálunk, esetleg súlyban növekszünk pár évtizedig, de termetünkben nem. Majd eljön az idő, amikor elkezdünk lassan „összemenni”. Édesapámmal azonos termetű voltam huszon-éves koromban, amikor ő az ötvenes éveit taposta. Amikor nyolvankét évesen meghalt, közel egy fejjel volt alacsonyabb nálam, de még ma is van olyan öltönyöm, ami az övé volt egykor, s most mintha rám öntötték volna…

Igen, mi emberek fontosnak tartjuk a növekedést. Sok mindenben kell növekednünk életünk során. Testi erőben, tudásban, tapasztalatban, bölcsességben. Fontos, hogy anyagiakban is előbbre jussunk, hogy emberileg is elfogadjanak minket, azaz növekedjünk mások szemében is abban a tekintetben, hogy megbízható emberek vagyunk. Szeretünk elérni növekedési célokat, amiket magunk elé tűzünk ki, s megküzdünk értük. Fontos, hogy valami mindig motiváljon minket, ami értelmet ad az életünknek, ami előbbre visz, ami küzdelemre hív. Ha elérjük céljainkat örülünk, ha nem, akkor a kudarcok miatt még arra is hajlamosan vagyunk, hogy a korábban elért növekedésünket, eredményeinket lebecsüljük, mondván azok már nem érnek semmit…

2020 az az év volt, amire az emberek többsége nem úgy fog emlékezni, hogy mennyi mindenben sikerült növekednie. Hiszen hosszú listája van sokaknak arról, hogy mit nem sikerült elérni, miben nem tudtak előbbre jutni. És bár mindenki szeretne jobbat remélni az új évtől, mégis, érezhetően ott lappang egyfajta félelem és bizonytalanság a jövőre nézve.

Keresztelő János a lényegre tapint, amikor azt mondja, hogy Jézusnak kell immár növekedni, neki pedig kisebbé lenni. Szolgálatának abban a szakaszában van, amikor azt olvassuk, hogy párhuzamosan Jézussal együtt hirdetik az Isten országát. Jézus tevékenységének híre eljutott hozzá is, és ezért válaszol kérdezőinek úgy, hogy ismét kijelenti: nem ő a Messiás! Ő csak egy útkészítő volt. S milyen jó, hogy akiről ő beszélt, az már elkezdte, végzi azt a munkát, amit ő valójában csak beharangozott. Itt az idő, hogy ő háttérbe vonuljon, hiszen míg ő csak vízzel keresztelt, immár itt van, Aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Itt van, Aki az Isten küldötte, az Ő beszédeit szólja. Akinek az Atya nemcsak a Lelket adja, hanem mindent a kezébe adott. Aki ebben a Fiúban hisz, az örök életet nyer, aki pedig nem engedelmeskedik, az nem lát örök életet, sőt, az Atya haragja van rajta. Ez tulajdonképpen egyfajta összefoglalása annak, hogy János kinek tartja Jézust. Hitvalló és útmutató bizonyságtétel, aminek számára az a következtetése, hogy Jézus kell növekedjen az emberek előtt, nem az ő népszerűségét kell tovább fokozni.

Ez az alázat mutatja nekünk a növekedés útját. Mikor a világ azt számolgatja, hogy a pandémia miatt hány év kell ahhoz, hogy a korábbi szintre visszaálljon a gazdasági növekedés, amikor emberek osztanak-szoroznak, hogy meddig kell még várjanak, hogy korábbi elképzeléseik megvalósításához újra hozzáfoghassanak, akkor Isten azt üzeni: Emberek, van lehetőség a növekedésre! Ez a növekedés pedig nem a járvány és gazdaság állapotának függvénye. Ez csupán attól függ, hogy mennyire adjátok át életetekben a vezetést, az irányítást, valójában az uralmat életetek felett Jézusnak? Bizonyosan fog növekedni annak élete, aki erre kész. Ezért kapjuk ugyanis az életet, hogy Őbenne növekedjünk, hit által és kegyelemből. Jézusban növekedni pedig azt jelenti, hogy egyre jobban ismerem Őt és egyre jobban tudok engedelmeskedni akaratának. S minél inkább előbb az Ő országát keresem, annál inkább megadatik nekem ráadásul mindaz, amire egyébként szükségem van, vagy szeretnék. Erre tanított a hegyi beszédben is, amikor azzal kezdte mondandóját. Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől…

Keresztyén emberként én hiszem, hogy az elmúlt éveben is tudtunk növekedni. Isten sok mindenre megtanított minket, amire addig nem figyeltünk fel. Számos dolgot másként látunk és értékelünk. Jóval több mindenért tudunk hálásak lenni és talán kevesebb az elégedetlenség is bennünk. Figyelmesebbek tudunk lenni a másik, a külvilágtól elzártságra ítélt embertársunk iránt. Vannak, akik saját bőrükön tapasztalták meg a próbatételek súlyát és ezért számos apró dolgot észrevesznek és hálával fogadnak az életünkben azokból, amikre korábban nem figyeltek. Igen, ilyen dolgokban is lehetett és lehet növekedni. Nem azt kell számítgatni, hogy meddig tart még ami nyomaszt minket, hanem megkeresni, hogy miben tudok másként, Isten akaratát meglátva cselekedni hogy engedelmes eszköze lehessek Istennek.

Lehet és legyen a növekedés éve 2021! Isten számtalan dolgot elkészített és meg is adhat nekünk, ha azokat észrevesszük. Ezért van szükség arra, hogy keressük a Vele való kapcsolatot igéje olvasása, hallgatása, testvéri közösség megélése, gyakorlása által. Aki nem táplálkozik, az nem tud növekedni lelkiekben. A hitben való növekedést nem lehet kúra szerűen élni. Hogy ha szükségét érzem, akkor egy kicsit táplálkozom Istenből, ha pedig jól mennek a dolgok, akkor viszem azokat magamtól is. Aki kész keresni a Krisztussal való kapcsolatot és éltetni azt, az biztos lehet abban, hogy növekedni fog a benne élő Krisztus. Mert ez a keresztyén élet lényege, évről évre, napról napra, hogy Ő legyen naggyá bennem és pedig kisebbé legyek. Mert úgy lehetünk naggyá, ha Ő fog nőni bennünk! Ámen.

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.